RECENSION. Den högkänslige mannen av Tom Falkenstein

En välbalanserad blandning av vad varje högkänslig person bör känna till, och vad vederbörande kan göra av det. Detta är en bok för både män och kvinnor.

Boken finns på Adlibris och Bokus

I sin bok Den högkänslige mannen lyckas Tom Falkenstein blanda essentiella teoretiska och forskningsmässiga aspekter av HSP-konceptet — som jag menar att varje enskild person som ser sig som högkänslig bör känna till — tillsammans med praktiska steg-för-steg-övningar för hur man kan hantera situationer av t.ex. översvallande känslor, överstimulering men även återhämtning och dålig självkänsla.

Inledningsvis tar författaren i bokens första del avstamp i frågan “Finns det en maskulinitetskris?”; riktar sedan fokuset mot den högkänslige mannens problematik med det traditionella maskulinitetsidealet men också mot vad en sådan man kan bidra till i skapandet av ett nytt maskulinitetsideal; och tar sedan upp frågan om vad högkänslighet är i vetenskapliga termer. Det sistnämnda omfattar definitioner och beskrivningar av t.ex. temperament, extraversion och introversion, beteendehämning, långsamt “upptinande” småbarn, orkidé- och maskros- men också tulpanbarn, samt känslighetens negativa problem men också fördelar. Därefter närmar han sig de mest väsentliga vetenskapliga aspekterna som varje högkänslig person bör känna till, utifrån dr Elaine Arons och andras forskning: det vetenskapliga begreppet Sensory Processing Sensitivity (SPS) och hur detta visar sig i form av djup bearbetning, överstimulering, känslomässig reaktivitet och empati samt känslan för det subtila — d.v.s DOES-modellen. Det här är en viktig modell att förstå, helt enkelt därför att en persons HSP-egenskaper identifieras och utvärderas genom den. Falkenstein betonar dessutom, liksom Elaine Aron, att egenskaperna måste finnas närvarande tidigt i livet och inte som en effekt av psykisk störning eller trauma — vilket också är ett viktigt kriterium.

I den efterföljande större delen av boken ger Falkenstein på sitt öppensinnade sätt oss en stor uppsättning strategier att använda vid behov, som stöd för att upprätthålla ett gott liv som högkänslig. Detta görs genom en blandning av teorier och övningar baserade på t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och acceptans, fysisk avslappning och fantasi, men hanterar också relationen till oss själva, självförtroende och självkänsla samt självomsorg. Boken avslutas med en bilaga som innehåller en omfattande och fruktbar intervju om HSP-män med dr Elaine Aron, som också står för bokens förord. Dessutom avslutas samtliga kapitel i boken med en empirisk uppsättning röster från några högkänsliga män, vilka har deltagit i en studie som utförts av författaren. Dessa röster visar sig både bidra till igenkänning och kloka insikter.

Som väl redan har framgått av tonen i den här recensionen har jag funnit att den här boken kan vara värdefull för både män och kvinnor som a) är intresserade av seriös och välinformerad litteratur om det högkänsliga personlighetsdraget, b) vill arbeta med sig själva för att bättre kunna hantera t.ex. översvallande känslor och överstimulering, och/eller c) är nyfikna på vilka budskap högkänsliga män kan ha till världen. Då jag har varit informerat medveten om min egen högkänslighet sedan 2012 har jag vid det här laget läst och funderat över en tämligen stor mängd böcker om högkänslighet. Ändå finner jag denna bok uppfriskande. Jag tror delvis att det beror på det komprimerade sätt som Falkenstein lyckas förpacka budskapet på och på hur han adresserar läsaren, men också förstås på min personliga behållning av boken. Därtill uppskattar jag hans starkt positiva syn på HSP-mäns (och -kvinnors) potentiella roll i världen. Den högkänslige mannen gör sig helt enkelt perfekt i bokhyllan bredvid Elaine Arons Den högkänsliga människan. 🙂

Så ett par korta noteringar, som förslag utifrån min läsning av den första svenska upplagan: a) Eftersom boken innehåller t.ex. många vetenskapliga begrepp associerade med forskare så skulle ett index välkomnas för att underlätta användningen av boken som ett referensverk; och b) för övningarna som innehåller steg av t.ex. kroppsskanning och avslappning, skulle jag vilja föreslå en inspelad guide som läser instruktionerna. Kanske är det möjligt att åstadkomma i framtida versioner, genom att lägga till webbadresser till inspelningar på t.ex. Spotify, SoundCloud, YouTube eller andra onlinetjänster som kan passa?

Sist men inte minst riktar jag ett varmt tack till Tom Falkenstein. Jag är lika imponerad av som tacksam för detta bidrag till den högkänsliga gemenskapen!

Jonaz Juura
Huvudredaktör på HSP Sweden.eu
www.hsp.juura.se

Om Jonaz Juura 291 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)