Lidande som en möjlighet

Webbplatsen Scientific American menar utifrån ett antal forskningsstudier att lidande i form av negativa känslor inte endast kan vara något smärtsamt, utan också en möjlighet till själslig utveckling. Efter att vi i västvärlden under decennier har sköljts över av tänk-positivt-trenden, inte minst pådrivet av en kår av coacher, har alltfler professionella och privatpersoner börjat inse det man vetat om i mer österländska religioner och kulturer sedan länge: lidandet kan i många fall inrymma ett möjligheternas frö till utveckling och större medvetandemognad.

Under rubriken Negative Emotions Are Key to Well-Being skriver artikelförfattaren bland annat:

Acceptera smärtan

I stället för att backa tillbaks av negativa känslor, acceptera dem. Känn efter och erkänn hur du känner utan att rusa in i ett försök att ändra ditt emotionella tillstånd. Många människor finner det hjälpsamt att andas långsamt och djupt medan de lär sig att tåla starka känslor eller att se dem som flytande moln, som en påminnelse om att de kommer att passera. Jag säger ofta till mina klienter att en tanke är bara en tanke, en känsla är bara en känsla. Inget mer.

Om känslan upplevs som överväldigande kan det fungera att uttrycka vad du känner i en dagbok eller för en annan person. Sådan träning kan bidra till att ditt perspektiv skiftar och bidrar till en känsla av avslut. Om obehaget håller i sig en tid kan det vara skäl att skrida till handling. Du kanske vill berätta för en vän att hennes kommentarer sårade dig, eller att du bestämmer dig för att lämna ett jobb som får dig att känna dig miserabel.

Du kanske också kan prova att göra några mindfulnessövningar i syfte att bli mera medveten om ditt nuvarande tillstånd, utan att för den skulle döma dig själv. Ett sätt att träna detta på är att fokusera på din andning under meditation och helt enkelt bara observera alla tankar och känslor som flyter omkring. Därmed kan du få allt lättare för att acceptera mindre trevliga tankar.

I en studie har forskare noterat att bland 125 personer som upplevt trauman och som också genomgick behandling för substansberoenden så kunde de som hade en naturlig fallenhet för just mindfulness både hantera sitt trauma och sitt drogberoende bättre. En annan studie visade att terapi som innehöll mindfulnessträning hjälpte individer att komma tillrätta med sin ångest. Det verksamma vara således inte att försöka minimera de negativa känslorna, utan i stället att träna patienterna att acceptera känlsorna.

”Det är omöjligt att undvika negativa känslor helt och hållet, då att leva innebär att erfara bakslag och konflikter. Att lära sig hantera känslorna är nyckeln.”

Kopplingen till österländska visdomar

Ovanstående kan relateras till en rad olika österländska visdomar, som har börjat få allt större gehör i västvärlden. En bland dessa är

Fear you victories, and welcome your defeats.

Ty den som har ständiga framgångar kommer aldrig att lära sig något om sig själv eller andra. En sådan person kommer att bli som ett stort men också isolerat ego. Nederlag, bakslag och ett visst mått av lidande som följd inrymmer dock en möjlighet till själslig utveckling samt därigenom en större förståelse och empati för såväl sig själv som för andra. Det är en lärdom som vi i väst behöver ta till oss.

Källa

 

Om Jonaz Juura 291 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.