Är du en högkänslig person?

Vad tänker du på när du hör ordet högkänslighet? Någon som här lätt till tårar, är bräcklig, har tunt skin och är lättsårad, oflexibel, svag, skygg, orolig och överdriver sin upplevelse av smärta? Hur ofta används inte ordet känslig som en kritik mot någon? Något som är negativt och något som du behöver komma över för att kunna möta ”den verkliga världen”. Kanske har du själv varit utsatt för detta för egen del? Kanske andra har talat om för dig att det är dags att växa upp, bli starkare och sluta vara så känslig?

Lägger du märker till och tänker på små detaljer som andra tycks ignorera? Längtar du efter att komma bort från oljud, starkt ljus och situationer som känns alltför överväldigande? Lägger du ned mycket tid på att oroa dig för vad andra människor känner? Var inte orolig — det är inget fel på dig! Faktum är att dr Elaine N. Arons och andras forskning under de senaste decennierna visar att 15–20 procent av befolkningen är vad som beskrivs som högkänsliga människor — Highly Sensitive Persons (HSP)!

Psykologen Carl-Gustav Jung kallade det ”medfödd känslighet”, och avsåg då människor som ”processar sensorisk stimuli mycket djupt och noggrant, på grund av en biologisk skillnad i deras nervsystem”. Detta kokar ned till hur vi processar sensorisk stimuli från världen omkring oss och det faktum att vi överväldigas lättare än andra människor av det som händer runt oss. Det är, så att säga, inbyggt i oss och oavsett om vi tycker om det eller ej så är det inte mycket vi kan göra något åt.

Högkänslighet har redan upptäckts hos över ett hundratal djurarter, däribland flugor, fåglar, fiskar, hästar och hundar. Dessa högkänsliga varelser har en annorlunda överlevandsinstinkt som gör att de observerar noggrant innan de agerar. Hjärnan hos en högkänslig individ processar helt enkelt information djupare än hos andra.

Högkänslighet har ofta missförståtts. Då högkänsliga individer ofta föredrar att observera innan den går in i en ny situation kallas de ofta för blyga. Men blyghet är något inlärt, inte något medfött. Det har också jämförts med introversion, men faktum är att ca 30 procent av högkänsliga människor är extraverta.

I kulturer som inte uppskattar känslighet har högkänsliga personer ofta låg självkänsla, då de ofta får uppmaningen att inte vara så känsliga. Detta göra att de känner sig udda, onormala. Som samhälle behöver vi öka vår medvetenhet om och förståelse för högkänslighet, annars misslyckas vi med att uppskatta och tycka om de många underbara gåvor som de högkänsliga människorna runt omkring oss kan bidra med!

Testa dig själv!

På webben finns flera HSP-test. Några av dem finns här på HSP Sweden.eu, på svenska och på engelska.

Om Jonaz Juura 291 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.