Böcker

Aron, E.N. (2010). Psychoteraphy and the Highly Sensitive Person: Improving the Outcomes for the Minority of People Who Are the Majority of Clients

I denna bok omdefinierar doktor Elaine Aron begreppet “högkänslig” för forskare och praktiker. Hon skingrar vanliga missuppfattningar om förhållandet mellan känslighet och andra personlighetsdrag, såsom inåtvändhet och blyghet, och definierar  ytterligare drag till gagn för både klinikern [Läs mer…]